Live streaming av treningstimer 

Treningstimene som dere gjennomfører er til stor nytte for pasientene. Når de er ferdige med oppholdet på senteret ønsker de fleste å kunne få et treningstilbud tilsvarende det som de hadde på senteret.
Løningen på dette er å sette opp et kamera som streamer live de treningstimene som dere allikevel holder. Da kan tidligere pasienter delta på timene via skjerm og få videreført det som de startet på når de var til rehabilitering hos dere.

Live streaming er enkelt og gir stor verdi

Øk omsetning med millioner :)

Et enkelt regnestykke på hva man kan få i inntekt fra live sendinger er at hvis 100 kommuner betaler 3000,- per måned for å få dette sendt til kommunens lokaler eller hjem til pasienten så blir dette 3,6 millioner ekstra inntekt til senteret. Dere trenger ikke å ha ekstra personell da fysioterapeut eller annen fagkompetanse er der uansett. Utgiftene til utstyr og med mer er også beskjedne. 

Vinn vinn - alle tjener på live sendinger

Rehabiliteringssenteret øker omsetning og kommunene får et godt og billig rehabiliteringstilbud til pasientene når de kommer tilbake fra senteret og pasientene blir enda bedre fulgt opp med et flott tilbud.

1-2-3 kjør. Vi gjør alt klart for sending

Vi sørger for at dette blir mulig for dere. Vi kan live streaming har det som er nødvendig for at dette skal bli en suksess for alle.

 

Se eksempel på trening som streames live 

Treningen som vises i videoen nedenfor streames live en til to ganger per uke. Live sendinge kommer fra Sola dagsenter som sender dette ut slik at andre dagsenter kan delta på samme treningen.

 

Kontakt oss nå

Ta kontakt med Bjørn Grønning mob: +47 91327928, bjorn@juztmove.com for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere til å øke tilbud og verdi hos dere, kommunene og pasientene.