Oppfølging og motivasjon - Join My Walk

Gjennom et forskningsprogram som ble gjennomført av Norut i Trømsø sammen med flere andre forskningsinstitusjoner i EU så man at man kan få flere i aktivitet ved å legge et mildt press på deltakeren gjennom en sosial trenings app. Juztmove tatt denne kunnskapen videre og laget mobil app’en Walk With Me som gjør at deltakere får mer motivasjon til å være aktive.

      

WalkWith Me - Loading page
Walk With Me -walking
Walk with Me - walking now
Walk with Me - photo

 

Walk With Me er en mobil applikasjon som bidrar til betydelig motivasjon og gir mulighet god oppfølging av deltakere på aktiviteter, pasienter, og som et verktøy for å få til bedre motivasjon i vennegjengen.

WalkWithMe fungere på den måten at to eller flere deltakere blir enige om aktiviteter som skal gjennomføres (Walks). Deltakerne passer da på hverandre slik at hvis det er avtalt å gå en tur kl 1800 hver tirsdag så følger de andre med på at dette gjøres. Når en deltaker starter på turen sin trykker deltakeren på en knapp i WalkWithMe app’en som forteller alle de andre at nå er hun ute på tur. Det som er det interessante som ble funnet gjennom EU prosjektet er at alle føler et press til å gå ut når de har avtalt at det er det som skal skje kl 1800 hver tirsdag.

Mens aktiviteten pågår kan deltakerne sende walkies (figurer som heier på de som er ute å går) eller ta et bilde/selfie som sendes til deltakerne på denne turen. I kommende versjoner bygges det også inn flere belønningssystemer for å gjøre det enda vanskeligere å ikke benytte WalkWithMe.

WalkWithMe brukes også i overført betydning: Jeg synes det er vanskelig å være fysisk aktiv og jeg vil så gjerne. Derfor er det fint at du støtter meg og hjelper meg til å gjennomføre målene mine ved å “se” meg.

Oppfølgingsverktøy for fysioterapeuter

WalkWithMe er også tenkt som et oppfølgingsverktøy for fysioterapeuter slik at rehabiliteringspasienter m.fl. gjør de øvelsene som det er avtalt at pasienten skal gjøre hjemme. Ideen er at det lages en plan hvor det er en “walk”/”tur” gjerne hver dag. Turen her består i å gjøre de avtalte øvelsene. Fra WalkWithMe kommer det en logg over “turene” (bare at vedkommende har trykket på knappen på app’en) hvor pasient og behandler kan se på disse i fellesskap ved neste besøk hos fysioterapeut. Dette er ikke testet ut ennå, men vi har stor tro på at dette vil øke antall personer som vil gjøre hjemmeleksene sine og dermed at flere vil bli bedre og raskere rehabilitert.