Juztmove for hele kommunen

Online videoer og live sendinger kan anvendes på en mengde forskjellige områder i kommunen. I figuren nedenfor er det nevnt noen områder hvor det er aktuelt å benytte Juztmove. Gjerne i kombinasjon med WalkWithMe for at motivasjon skal holde seg bedre over tid.

Bruksområder juztmove