Motivert aktivitet gjennom gjennom selvstyrte treningsgrupper

In-aktive og personer med livsstilsproblemer:

Juztmove tilbyr en nettbasert plattform med treningsvideoer som er tilpasset personer som har vært inaktive i lang tid eller som sliter med livsstilsproblemer. Hele ideen bak dette er at kommunen skal få til å øke aktivitetsnivået ved å tilby gruppetrening og at dette skal drives av likemenn i selvstyrte grupper. Kommunen skal derfor ikke være involvert i gjennomføring av treningene, men skal være en tilrettelegger for at dette skjer. Vi har masse positiv tilbakemelding fra denne typen gruppetreninger.Slike treningsgrupper er et meget bra tilbud til personer som for eksempel avslutter et rehabiliteringsopphold hos kommunen. I løpet av tiden personen er inne på et kommunalt tilbud etableres treningsgrupper og gruppene lærer å bruke Juztmove løsningen. Når gruppene utfases fra kommunen blir de selvstyrte grupper som trener på egenhånd.

Treningstilbud i kommunen

Videomodul: Mer enn 120 treningsvideoer er tilgjengelig og presenteres med kommunens logo og farger.

Live trening - bruk 1/5 av ressurser på et 100% tilbud

Som en del av tilbudet fra Juztmove tilbys det også løsninger for å gjøre bruk av eget personell på en ny og spennende måte.

BILDE 
En fysioterapeut gir direkte timer over nett til andre kommuner: Fysioterapeuten blir filmet og dette sendes direkte til fire fem andre kommuner. I hver kommune kan det være en gruppe med 3 til fire eller flere personer som deltar. Disse får økt antall treningstimer og dermed et bedre rehabiliteringstilbud. Tilbudet til for eksempel rehabiliteringspasienter kan også forlenges da det ikke koster kommunen noe ekstra.

Nedenfor finner du en tenkt timeplan for forskjellige rehabiliteringsgrupper. Hele ideen er at din kommune tilbyr en time med f.eks balansetrening som streames direkte med fysioterapeut som instruktør til fire fem andre kommuner. Disse kommunene har dette som et tilbud til sine rehabiliteringspasienter, men at det foregår via skjerm. Dagen etter er det en annen av de fem kommunene som har en time med enkle styrkeøvelser eller annet. Det hele skjer direkte og gir en meget god opplevelse for brukeren. Det snakkes om vær og vind, om hva som ellers er dagsaktuelt for å gi den autentiske følelsen av å være med på noe som skjer nå. Det kan også være toveis kommunikasjon med deltakerne i de andre kommunene siden det gjerne er mindre gruppe personer på hvert sted.

BILDE
Timeplan for direkte sendte gruppe fysioterapitimer: En tenkt timeplan hvor flere kommuner går sammen om å hjelpe hverandre i å tilby gode timer tilrettelagt av fysioterapeuter eller annet kvalifisert personell. Når flere går sammen om dette så gir det store besparelser for kommunen.